Parishes of the Vicariate of St. Anne, Roman Catholic Diocese of Malolos

Parishes of the Vicariate of St. Anne, Roman Catholic Diocese of Malolos
These are the parishes of the Vicariate of St. Anne (Hagonoy, Calumpit and Paombong in Bulacan)

Friday, June 29, 2012

FEATURE ARTICLE: Pedro Natividad Bantigue: Obispong Bulakeño, Paring Hagonoeño


     
     Sa edad na 93, siya na ang pinakamatatandang obispo sa buong Pilipinas. Ngunit sa umpisa pa lamang ng kanyang ministeryo, marami na siyang nakamit at nagawa. Inordenahan siyang obispo noong 1961, bago pa lamang ang Ikalawang Konsilyo Batikano, kaya naman naging bahagi siya ng konsehong ito. Ang pagkakaordena sa kanya sa taong ito ang nagbigay sa kanya ng natatanging titulo bilang pinaka-unang naging obispo mula sa kaparian ng lalawigan ng Bulakan. Sa kanyang pagkaobispo, naturing siyang bayani ng kanyang bayang pinagmulan, ang bayan ng Hagonoy na tinatawag na Bayang Levitico dahil sa marami nitong paring anak. Kaya naman, tunay na masasabi na siya ay isang Katoliko na ipagmamalaki di lamang ng buong bayan o lalawigan, kundi ng buong bansa. Siya si Pedro Natividad Bantigue: isang pinagpalang alagad ni Kristo na ating pararangalan sa akdang ito.
Si P. Bantigue noong siya ay batang pari, isa sa mga pinakamahusay na
pari ng  kanyang herenasyon. Patunay dito ang kanyang pagkaobispo na naganap
noong siya ay 16 taon na sa pagiging isang pari.
     Pari - Mula sa Sta. Monica, Hagonoy; isang barriong pinagmumulan ng maraming pari, ipinanganak siya noong ika-31 ng Enero, 1920 pamilya ng Bantigue at Natividad, mga matatandang pamilya ng lugar. Naging bahagi ng kanyang pagkabata ang paglilingkod sa simbahan at namulat siya sa kinagisnang kultura ng pagkakaroon ng kasanayan sa pagdarasal at pamimintuho sa mga banal. Dahil dito, siya ay naging isa sa mga kinilalang magpapari sa mga taga-Hagonoy. Noong nagtapos siya ng pag-aaral ng pilosopiya at teolohiya sa San Carlos Seminary, inordenahan siya bilang ganap na pari noong ika-31 ng Mayo, 1945 ng Lubhang Kgg. Michael James O'Doherty na noo'y Arsobispo ng Maynila. Nag-aral siya muli sa Pamantasan ni Sto. Tomas sa Maynila kung saan siya nagtapos ng Bachelor of Science in Education noong 1948. Naging bihasa siya sa batas ng Simbahang Katolika at nagtapos ng Juris Canonici Doctor (J.C.D. - Doctor of Canon Law) noong 1957 sa Catholic University of America. Isinulat at ipinagtanggol niya ang kanyang dissertation ukol sa Konsilyo Probinsyal ng Maynila noong taong 1771 kasama ang isang kumentaryo ukol sa bahagi ng dokumento para sa mga obispo. Sa kanyang mga taon bilang pari naging mapalad siya para maging pribadong kalihim ng tatlong arsobispo ng Maynila: sina Arsobispo O'Doherty, Arsobispo Gabriel M. Reyes at ang unang Pilipinong Kardinal na naging arsobispo ng Maynila, Rufino J. Kardinal Santos (1949 - 1954). Sa kanyang pagiging pari itinalaga siya una bilang Kura Paroko ng Parokya ni San Jose de Trozo sa Sta. Cruz, Manila. Naging unang Kura Paroko naman siya ng bagong-tayo na parokya ni Sta. Rita de Cascia sa Philamlife Homes sa Lungsod ng Quezon at gayun din naman, naging unang Bikaryo Poraneo din ng Bikarya ni Sta. Rita sa lungsod (1958 – 1961).

Mga Naging Parokya ni Rdo. P. Pedro Natividad Bantigue  (1945 - 1961)
Ang Parokya ni San Jose de Trozo sa Sta. Cruz, Maynila ay isa sa mga unang parokya sa Sta. Cruz noong 1932. Binago ito noong taong 2000 kaya hindi na ito ang nakitang disenyo noon ni P. Bantigue.
Ang Parokya ni Sta. Rita de Cascia sa Philam Homes, Quezon City ang parokya kung saan naging unang kura paroko si P. Bantigue. Dito din nanungkulan bilang Bikaryo Poraneo ng Bikarya ni Sta. Rita de Cascia, Lungsod ng Quezon.


Isa sa mga lumang larawan ni Obispo Bantigue noong siya ay ganap nang obispo
ng Simbahang Katolika. Isa si Obispo Bantigue sa mga namuno sa Arkidiyosesis ng 
Maynila sa unang pitong taon nya sa pagiging Bikaryo Heneral at Obispo Oksilyar,
Inatas naman sa kanya sa nagtagal na 29 taon ang Obispado o Diyosesis ng San Pablo.
   Obispo – Dala ng kanyang husay at pagmamahal sa paglilingkod, itinalaga siya ni Papa Juan XXIII upang maging isang obispo noong ika-29 ng Mayo, 1961. Noong ika-25 ng Hulyo, inordenahan siya sa hanay ng mga obispo ng kanyang pinaglingkurang arsobispo na si Rufino Kardinal Santos, na naging makasaysayan sapagkat siya ang unang obispong Pilipino na inordenahan ng isang Kardinal na Pilipino. Bukod dito mapalad din na naganap ito sa Katedral-Basilika Minore ng Birhen ng Inmaculada Concepcion sa Maynila: si Obispo Bantigue and unang inordenehang obispo dito matapos itong ipagawa dahilan ng naganap na World War II. Dahil sa kanyang pagiging obispo siya ang naging unang obispo mula sa lalawigan ng Bulakan at mula din sa kanyang bayang tinubuan: ang bayan ng Hagunoy. Siya ang naging Katulong na Obispo ng Maynila at Obispo Titular ng Catula, Kura Paroko at Rektor ng Parokya ni San Juan Bautista – Basilika Minore ng Mahal na Poong Hesus Nazareno, Quiapo, Maynila at Bikaryo Heneral ng Arkidiyosesis ng Maynila sa loob ng pitong taon (1961 - 1967). Naging malaking tulong siya noong naganap ang Ikalawang Konsilyo Vatikano (Second Vatican Council) sa Roma na kung saan isa siya sa mga naging Council Father noong ikatlong pagtitipon noong 1964.

Sa Basilika Minore ng Mahal na Poong Hesus Nazareno naglingkod si Obispo Bantigue noong 1960's.
Ang larawan na ito ay kuha noong panahong iyon na mula sa Edzl Flickr Account (http://www.flickr.com/photos/akinito/)
Ang Katedral ng San Pablo City, Laguna na kilala sa tradisyunal na pangalan
na San Pablo delos Montes ay ipinangalan hindi kay San Pablo Apostol kundi kay
San Pablo na isang asetikong noong lumang panahon. Dito nanungkulan si Obispo
Bantigue bilang una obispo ng kalilikha lang noon na diyosesis. (Mula ang larawan
na it sa www.paparazzo.com)

    Noong taong 1967, nabuo mula sa Arkidiyosesis ng Maynila ang Diyosesis ng San Pablo sa Laguna at itinalaga ni Papa Pablo VI si Obispo Bantigue upang maging una nitong obispo noong ika-26 ng Enero, 1967 na iginawad naman sa kanya noong ika-18 ng Abril ng taon ding iyon. Sa kanyang pagiging obispo, itinayo niya ang mga kailangang institusyon sa diyosesis. Una niyang itinayo ang seminaryo minor noong 1967 ngunit naisara ito noong 1981. Kaya naman sinundan ito ni Obispo Bantigue ng pagkakatayo ng St. Peter's College Seminary noong ika-6 ng Hulyo, 1981 para sa mga kabataang nais magpari. Noong 1978, tinulungan ni Obispo Bantigue ang Ateneo de San Pablo na noon ay hawak ng mga Heswita mula sa pagkakasara. Naging paaralan ito ng diyosesis at tinawag sa pangalang Liceo de San Pablo, kasalukuyang isa sa mga kolehiyong hawak ng Roman Catholic Bishop of San Pablo, Inc. Pinarami din niya ang mga kongregasyon ng mga relihiyoso at relihiyosa upang yumabong ang bokasyon sa pagkarelihiyoso sa diyosesis. Nagretiro siya matapos ang 29 na taon ng pagiging obispo ng diyosesis ng San Pablo noong ika-12 ng Hulyo, 1995.

Si Obispo Bantigue sa kanyang ordenasyon sa pagkaobispo kasama si Rdo. Msgr.
Jose B. Aguinaldo, P.A., ang kanyang kapwa anak-Hagonoy na noon ay pangulo
ng Hagonoy Priests' Association of Bulacan of HAPAB.

    Anak-Hagonoy – Sa pagiging anak-Hagonoy, marami siyang mga nagawa para sa bayan na kanyang pinanggalingan. Sa kanyang pagiging obispo, nagkaroon ng iba't ibang pag-aayos sa kaparian ng Hagonoy. Matapos itatag ni Msgr. Jose B. Aguinaldo ang Hagonoy Priests' Association of Bulacan o HAPAB, ginawang pangulo si Obispo Bantigue ng kanyang mga kabayang pari dala ng kanyang husay at pagiging nakatatanda sa mga ito. Sa kanyang panunungkulan pinalitan ang pangalan ng samahan upang mas maging masiglang pakinggan mula sa HAPAB, ito ay naging KAKATHA: Kapisanan ng Kapariang Taga-Hagonoy. Inaalala si Obispo “Pendoy” ng kanyang mga kabayan bilang isang huwarang pari na handang maglingkod at may lubos na pagmamahal. Kasalukuyang naninirahan ang anak-Hagonoy na ito sa kumbento ng kanyang mga inalagaang madre, ang Missionary Sisters of the Holy Face of Jesus (MSHFJ) sa San Antonio I, Balanga, Lungsod ng San Pablo.
SAGISAG: TIGIB-KAHULUGAN

(Ang unang sagisag o “coat of arms” ni Obispo Pedro N. Bantigue, D.D. bilang Pantulong na Obispo ng Maynila noong 1961 ang siya na ding ginamit niya hanggang sa maging Obispo ng Diyosesis ng San Pablo noong 1967. - Paliwanag: isinalin sa Filipino ng may-akda)

Bishop Bantigue's Coat of Arms as Auxilliary Bishop and Vicar General of the Archdiocese of Manila.A recently developed coat of arms for Bishop Bantigue provided by the Social Communications Commission of the Roman Catholic Diocese of San Pablo where the bishop currently resides. It contains the same elements in the old seal and modifying it to a pattern which has refreshed the features of the shield itself.

Heraldic Description|Paglalarawan ng Disenyo ng “Coat of Arms”

On Chief: the first, azure, the monogram of the Our Lady of the Miraculous Medal; the second, argent, the symbol of the Holy Eucharist, proper; and the third, gules, the symbol attributes of St. Peter Nolasco, proper. On the base verte, six Hagonoy flowers, proper.”

Sa pangunahing lugar: una, kulay asul, ang simbolo ng Mahal na Birhen Medalla Milagrosa; ikalawa, pilak, ang simbolo ng Banal na Eukaristiya, nakaayon; at ikatlo, pula, mga simbolo na ipinatutungkol kay San Pedro Nolasco, nakaayon. Sa ibaba, anim na bulaklak ng Hagonoy, nakaayon.”

Explanation:The honor point of the shield is occupied by the symbols depicting the devotions and the patron saint of Bishop Bantigue:


On chief dexter: Our Blessed Mother has played a significant role in the young life of the prelate. All his assignments occurred in the month of Our Lady – May. It was the Miraculous Medal that saved the bishop's life from a Japanese bullet during World War II in Hagonoy.

On chief center: The wheat and grapes, symbols of the Holy Eucharist are likewise significant for Bishop Bantigue: he entered the seminary in 1936: the year of the 33rd International Eucharistic Congress. His elevation to the Episcopacy was published in newspapers on June 1, 1961 – feast of Corpus Christi.

On chief sinister: Born on the feast of St. Peter Nolasco, confessor. The golden bell traversed by an olive branch with a shaft of light from the heavens indicate the symbols of the noble saint who founded the order of Our Lady of Mercy for the redemption of captives known as the Mercedarians.

Base: Six Hagonoy flowers represent the hometown of Bishop Bantigue – Hagonoy, Bulacan. The Hagonoy is a rough herbaceous vine with numerous yellow or yellowish brown disc flowers.

MOTTO: “DEI SUMUS ADJUTORES” – WE ARE GOD'S ASSOCIATES – taken from the first letter of St. Paul to the Corinthians. (1 Cor., III, 9)

Paliwanag:

Pinupuno ang itaas na bahagi ng kalasag ng mga simbolo na naglalarawan sa mga debosyon at ang santong patron ni Obispo Bantigue:

Pangunahing Pinakakanan (patalikod na tingin): Mahalaga ang ginampanan ng Mahal na Ina sa buhay kabataan ng prelado. Lahat ng kanyang mga ginampanang tungkulin ay naganap noong buwan ng Mahal na Ina – Mayo. Ang Medalla Milagrosa ang nagligtas sa buhay ng obispo mula sa isang bala ng baril ng Hapon noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig sa Hagonoy.

Pangunahing Sentro: Mahalaga din para kay Obispo Bantigue and trigo at ubas: mga simbolo ng Banal na Eukaristiya: pumasok siya ng seminaryo noong 1936: ang taon ng ika-33 Pandaigdigang Kongreso ng Eukaristiya. Inilathala sa mga pahayagan ang ukol sa kanyang pag-angat sa pagkaobispo noong ika-1 ng Hunyo, 1961 – Kapistahan ng Corpus Christi.

Pangunahing Pinakakaliwa (patalikod na tingin): Ipinanganak siya sa araw ng kapistahan ni San Pedro Nolasco, kumpesor. Itinutukoy ng gintong kampana na dinaanan ng isang sanga ng olibo na mayroon isang sinag ng liwanag mula sa kalangitan ang mga simbolo ng dakilang santo na nagtatag ng orden ng Mahal na Ina ng Awa para sa kaligtasan ng mga ikinulong o ang Mercedarians.

Paanan: Anim na bulaklak ng Hagonoy na naglalarawan sa bayang pinagmulan ni Obispo Bantigue – ang Hagonoy, Bulakan. Isang magaspang na halamang gamot ang Hagonoy na mayroong mararaming dilaw o dilaw at tsokolateng mga bulaklak.

MOTTO: “DEI SUMUS ADJUTORES” - TAYO AY MGA KATUWANG NG DIYOS – mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga Taga-Corinto. (1 Cor., 3:9)Bishop Pedro Natividad Bantigue, D.D.: Through the Years...

Mga Portait ni Obispo Pedro N. Bantigue, D.D. 
Mga Lumang Larawan ni Obispo Bantigue
Ika-25 ng Hulyo, 1961 - Testimonial Banquet of Bishop Pedro N. Bantigue, 
                                    D.D., Auxillary Bishop of Manila - Fiesta Pavillon,      
                                    Manila Hotel

Si Obispo Bantigue sa pagpasok niya sa kanyang Testimonial Banquet para sa kanyang pagkakatalaga bilang Obispo Oksilyar ng Maynila.


Si Obispo Bantigue kasama ang ilan sa mga Pilipino at dayuhang pari noong kanyang Testimonial Banquet.

Si Obispo Pedro Bantigue kasama ng kanyang ina at iba pang mga kamag-anak noong pagdiriwang.

Ang pagbibigay ng pasasalamat ng Kanyang Kabunyian, Rufino J. Kardinal Santos, D.D., Arsobispo ng Maynila
sa kanyang matagal na naging kalihim na si Lubhang Kgg. Pedro Natividad Bantigue, D.D. noong Testimonial Banquet.

Ang mensahe ng pasasalamat ni Obispo Pedro N. Bantigue, D.D. noong Testimonial Banquet.
Si Obispo Bantigue habang magalak na binabati ang kanyang mga panauhin sa pagdiriwang
ng kanyang ordenasyon bilang obispo.Mga Larawan ni Obispo Pedro N. Bantigue sa Pagdiriwang ng Banal na Misa
Mga Larawan ni Obispo Pedro N. Bantigue, D.D. kasama ang Santo Papa, Beato Juan Pablo II.

Mga Larawan sa pagiging Obispo ng Diyosesis ng San Pablo, LagunaSi Obispo Bantigue kasama ang madre ng Missionary Sister of the Holy Face of Jesus (MSHFJ). Sa kasalukuyan, sila ang kongregasyong nag-aalaga sa kanya hanggang sa kasalukuyan. Si Obispo Bantigueang nag-imbita sa kanilang kongregasyon upang maglingkod sa Diyosesis ng San Pablo.

Si Obispo Bantigue noong kanyang ika-89 na taon sa daigdig. Lubos na ipinagdiriwang
ng mga mananampalataya ng Diyosesis ng San Pablo ang pagdiriwang ng kaarawan ng
pinakamatandang obispo sa bansa.

Si Obispo Bantigue kasama ang miyembro ng pinaglingkuran at pinamunuan niyang kaparian sa Diyosesis ng San Pablo noong kanyang ika-90 na kaarawan. Kasama rin sa larawang ang Lubhang Kgg. Leo M. Drona, SDB, D.D., ang kasalukuyang Obispo ng San Pablo na sinamahan ang kanyang sinundan sa pagkaobispo ng diyosesis.... And so it is clear that Bishop Bantigue is a most unusual man.
In fact he is an anachronism in these modern times...
In a period of violence and turbulence, here is a man of serenity and calm.
In a world of imbalance and uncertainty, here is a man of perfect equanimity and certitude.
In a period of pride and arrogance here is a man of sterling humility and selflessness.
Into this our modern community vitiated by the heavy smoke of hypocritical bonfires, he comes like a breath of fresh air.

Truly he is an unflickering flame, an antidote
for the poison of our generation, a man of God,
a symbol against the concupiscence of the World, the Flesh and the Devil.”


From the Introduction of the
Most Rev. Pedro N. Bantigue, D.D.
Auxiliary Bishop of Manila

by: Dr. Jose Ma. Hernandez
at the Testimonial Banquet,
Tuesday, July 25, 1961 at the
Fiesta Pavillon, Manila Hotel

... Kaya naman malinaw na hindi pangkaraniwang tao si Obispo Bantigue.
Sa katunayan isa siyang pagkaalangan sa mga modernong panahong ito...
Sa panahon ng karahasan at kaguluha, nandito ang isang tao ng dangal at kapanatagan.
Sa mundo ng kawalan ng balanse at walang kasiguraduhan, nandito ang isang tao ng perpektong pagkahinahon at kasiguraduhan.
Sa panahon ng kayabangan at pagkaarogante, narito ang isang tao ng kababaang-loob at hindi pagiging makasarili.
Sa loob ng ating kasalukuyang pamayanan na nabubuhay sa mabigat na usok ng mga malabigang mgaapoy, mistulan siyang isang paghinga ng sariwang hangin.

Tunay na isa siyang hindi umaandap-andap na apoy, isang lunas sa lason ng ating herenasyon, isang tao ng Diyos,
isang simbolo laban sa tukso ng Mundo, ng Laman at ng Demonyo.”

Mula sa Panimula ng
Lubhang Kgg. Pedro N. Bantigue, D.D.
Obispo Oksilyar ng Maynila

Ni: Dr. Jose Ma. Hernandez
sa pormal na piging,
Martes, ika-25 ng Hulyo, 1961 sa
Fiesta Pavillon, Manila Hotel

No comments:

Post a Comment